خانه / ترجمه سفارت

ترجمه سفارت

ترجمه مدارک برای سفارت

افراد متقاضی سفر به برخی از کشورهای خارجی باید به منظور اخذ ویزای این کشورها ابتدا مدارک مشخصی را که از آنها درخواست می شود به صورت کامل و نیز ترجمه شده تحویل سفارت این کشورها دهند تا پس از آن که این مدارک به وسیله سفارت مورد بررسی و …

توضیحات بیشتر »