خانه / تعرفه ها / هزینه ترجمه مدارک

هزینه ترجمه مدارک

هزینه ترجمه مدارک ۱۴۰۰  از سوی اداره اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه به دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ می گردد و تبعیت از آن برای همه دفاتر ترجمه رسمی امری لازم الاجرا تلقی می شود. بر این اساس هزینه ترجمه مدارک که از ابتدای سال اجرایی شده و هزینه ترجمه مدارک ۱۴۰۰ را برای ترجمه مدارک به زبان انگلیسی مشخص می سازد به شرح زیر می باشد:

هزینه ترجمه مدارک ۱۴۰۰

 • هزینه ترجمه مدارک ۱۴۰۰ برای ترجمه مدارک شناسایی

کارت شناسایی: ۲۰ هزار تومان

کارت معافیت: ۲۰ هزار تومان

ترجمه کارت ملی: ۲۰ هزار تومان

کارت پایان خدمت: ۳۰ هزار تومان

شناسنامه: ۲۵ هزار تومان

گواهی تجرد، تولد و یا فوت: ۳۰ هزار تومان

 • هزینه ترجمه مدارک ۹۹ برای ترجمه مدارک تحصیلی

ریزنمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی (برای هر ترم): ۱۵ هزار تومان

ریزنمرات دانشگاه (برای هر ترم): ۱۸ هزار تومان

توصیه نامه تحصیلی (پس از تحصیلات سوم راهنمایی): ۳۰ هزار تومان

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی: ۳۰ هزار تومان

ریزنمرات دبستان و راهنمایی (برای هر سال): ۳۰ هزار تومان

گواهی اشتغال به تحصیل: ۳۰ هزار تومان

گواهی ریزنمرات دانشگاهی: ۳۰ هزار تومان

سرفصل دروس (برای هر فصل): ۴۵ هزار تومان

کارنامه توصیفی ابتدایی (برای هر صفحه): ۴۵ هزار تومان

گواهی پایان تحصیلات برای مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا: ۴۵ هزار تومان

تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک): ۴۵ هزار تومان

 • هزینه ترجمه مدارک برای ترجمه انواع حکم و جواز

حکم ابلاغیه، اخطار قضایی: ۴۵ هزار تومان

حکم بازنشستگی (کوچک): ۳۰ هزار تومان

حکم جلب، احضاریه: ۴۵ هزار تومان

جواز اشتغال به کار: ۳۰ هزار تومان

جواز دفن: ۴۵ هزار تومان

جواز کسب: ۴۵ هزار تومان

حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی: ۶۰ هزار تومان

حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی: ۵۰ هزار تومان

جواز تاسیس: ۷۵ هزار تومان

هزینه ترجمه مدارک برای ترجمه مدارک اشتغال به کار و شرکت ها

برگه مرخصی: ۳۰ هزار تومان

فیش مستمری (کوچک): ۳۰ هزار تومان

فیش مستمری (بزرگ): ۴۵ هزار تومان

اساسنامه ثبت شرکت ها (برای هر صفحه): ۴۵ هزار تومان

برگ تشخیص مالیات (برای هر صفحه): ۴۵ هزار تومان

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (برای هر صفحه): ۴۵ هزار تومان

دفترچه بیمه: ۳۰ هزار تومان

ترجمه روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک): ۴۰ هزار تومان

فیش حقوقی (کوچک): ۴۵ هزار تومان

فیش حقوقی (بزرگ): ۶۰ هزار تومان

لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰ نفر): ۶۰ هزار تومان

بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

دفترچه بازرگانی: ۶۰ هزار تومان

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ): ۶۰ هزار تومان

قرارداد استخدامی (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

لیست بیمه کارکنان بزرگ (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

آگهی تاسیس (ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی): ۶۰ هزار تومان

ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع: ۴۵ هزار تومان

بارنامه (برای هر صفحه): ۷۵ هزار تومان

اوراق مشارکت و قرضه: ۴۵ هزار تومان

گواهی اشتغال به کار (با شرح وظایف): ۷۵ هزار تومان

گواهی اشتغال به کار (بدون شرح وظایف): ۴۵ هزار تومان

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (برای هر صفحه): ۴۵ هزار تومان

اظهارنامه، شرکت نامه (پشت و رو)، تقاضای ثبت شرکا: ۱۰۵ هزار تومان

قرارداد (برای هر صفحه): ۱۰۵ هزار تومان

 • هزینه ترجمه مدارک برای ترجمه کارت های متفرقه

کارت بازرگانی هوشمند: ۳۰ هزار تومان

کارت عضویت نظام مهندسی: ۳۰ هزار تومان

کارت نظام پزشکی: ۳۰ هزار تومان

کارت واکسیناسیون تا ۳ نوع واکسن: ۳۰ هزار تومان

کارت واکسیناسیون بیش از ۳ نوع واکسن: ۴۵ هزار تومان

گواهینامه رانندگی: ۳۰ هزار تومان

کارت مباشرت: ۴۵ هزار تومان

کارت شناسایی کارگاه (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

 • هزینه ترجمه مدارک برای ترجمه اسناد و وکالت نامه ها

سند تلفن همراه: ۳۰ هزار تومان

سند وسائط نقلیه سبک: ۴۵ هزار تومان

سند اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

سند مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

اوراق محضری شامل تعهدنامه، استشهادنامه، اقرارنامه و رضایت نامه (برای هر صفحه): ۷۵ هزار تومان

برگ نظریه کارشناسی ملک: ۷۵ هزار تومان

سند ازدواج یا رونوشت آن : ۷۵ هزار تومان

سند وسائط نقلیه سنگین: ۷۵ هزار تومان

برگ سبز گمرکی (برای هر صفحه): ۷۵ هزار تومان

سند مالکیت (دفترچه ای): ۷۵ هزار تومان

سند قیم نامه (برای هر صفحه): ۷۵ هزار تومان

وکالت نامه (نیم برگ): ۷۵ هزار تومان

اوراق قضایی شامل دادنامه، رای دادگاه و پرونده حقوقی (برای هر صفحه): ۱۰۵ هزار تومان

سند طلاق یا رونوشت آن: ۱۰۵ هزار تومان

سند مالکیت (تک برگی): ۱۰۵ هزار تومان

وکالت نامه  بزرگ (برای هر صفحه): ۱۰۵ هزار تومان

 • هزینه ترجمه مدارک برای ترجمه پروانه ها و گواهی های متفرقه

پروانه دائم پزشکی: ۴۵ هزار تومان

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی: ۴۵ هزار تومان

پروانه نشر و انتشارات: ۴۵ هزار تومان

پروانه وکالت: ۴۵ هزار تومان

پروانه پایان کار ساختمان (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

پروانه مهندسی (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

پروانه بهره برداری (پشت و رو): ۷۵ هزار تومان

دفترچه وکالت: ۶۵ هزار تومان

گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ): ۳۰ هزار تومان

گواهی آزمایش پزشکی (کوچک): ۴۵ هزار تومان

گواهی فنی و حرفه ای (یک رو): ۴۵ هزار تومان

گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ): ۴۵ هزار تومان

گواهی ها (سایر موارد): ۴۵ هزار تومان

گواهی بانکی یا سپرده بانکی: ۴۵ هزار تومان

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (برای هر صفحه): ۶۰ هزار تومان

گواهی های بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر): ۶۰ هزار تومان

گواهی حصر وراثت: ۶۰ هزار تومان

گواهی مالیات بر ارث: ۷۵ هزار تومان

گواهی آزمایش پزشکی (بزرگ): ۷۵ هزار تومان

توجه داشته باشید به ازای هر یک از خدماتی که در ادامه بیان خواهد شد مبالغ مشخصی به هزینه ترجمه مدارک ۹۸ اعلام شده در نرخ نامه اضافه می شود:

-هزینه های دفتری شامل کپی، پلمب و… به مبلغ ۱۵ هزار تومان

-ترجمه گذرنامه حاوی مهر و امضا یا روادید (هر صفحه) به مبلغ ۱۰ هزار تومان

-ترجمه هر انتقال در سند ملک به مبلغ ۱۰ هزار تومان

همچنین بابت هر مورد از ثبت وقایع ازدواج و طلاق و یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات یا وفات صاحب شناسنامه مبلغ ۵ هزار تومان به هزینه های ذکر شده در نرخ نامه اضافه می شود. هزینه ترجمه مدارک ۹۸ برای ترجمه هر نسخه اضافه تنها در مراجعه اول و همزمان با آن، به ازای هر نسخه ۲۵ درصد هزینه ترجمه است اما در مراجعات بعدی کار جدید محسوب خواهد شد.

تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه (با مهر و امضای مترجم رسمی) مبلغ ۱ هزار تومان هزینه دارد. لازم به ذکر است منظور از هر صفحه در رابطه با هزینه ترجمه مدارک ۹۹ صفحات A4 تا ۲۰ سطر است.

3 دیدگاه

 1. تعرفه های رسمی مربوط به سال ۹۸ هست؟چرا بعضی جاها گرونتر بعضیام ارزونتر میگیرن؟؟؟

  • سلام روزتون بخیر
   تغییر قیمت ها متاسفانه سلیقه ای هستش بهتره شما طبق تعرفه رسمی با هر دارالترجمه ای قرارداد ببندید

 2. سلام لطفا شماره واتساپ جهت ارسال متن برای تجرمه ارسال کنید لطفا
  ۰۹۰۱۶۶۵۰۵۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *